Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

40 Εβδομάδες

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

20€ / μήνα (για 2 Θέματα)

30€ / μήνα (για 2 Θέματα)

150€ / έτος (200€) (για 20 Θέματα)

220€ / έτος (300€) (για 20 Θέματα)

Θεματολογία: 20 Θέματα (2 ή 3 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεματολογία: 20 Θέματα (2 ή 3 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α’

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 20 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (2-3 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Μηνιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

20€ / μήνα

150€ / έτος (200€)

Θεματολογία: 20 Θέματα (1 κάθε μία ή δύο εβδομάδες) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Στοιχεία με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

30€ / μήνα

220€ / έτος (300€)

Θεματολογία: 20 Θέματα (1 κάθε μία ή δύο εβδομάδες) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Στοιχεία με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 20 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (2-3 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Ετήσιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

40 Εβδομάδες

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

25€ / μήνα (για 4 Θέματα)

35€ / μήνα (για 4 Θέματα)

200€ / έτος (250€) (για 32 Θέματα)

280€ / έτος (350€) (για 32 Θέματα)

Θεματολογία: 32 Θέματα (4 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεματολογία: 32 Θέματα (4 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Β’

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Β’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 32 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (4 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Μηνιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

25€ / μήνα

200€ / έτος (250€)

Θεματολογία: 32 Θέματα (1 κάθε εβδομάδα περίπου) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Στοιχεία με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Β’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

40 Εβδομάδες

10 Μήνες (Σεπτέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

35€ / μήνα

280€ / έτος (350€)

Θεματολογία: 32 Θέματα (1 κάθε εβδομάδα περίπου) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Στοιχεία με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Β’

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 32 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (4 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Ετήσιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

44 Εβδομάδες

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

35€ / μήνα (για 6 Θέματα)

50€ / μήνα (για 6 Θέματα)

300€ / έτος (385€) (για 60 Θέματα)

450€ / έτος (550€) (για 60 Θέματα)

Θεματολογία: 60 Θέματα (6 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεματολογία: 60 Θέματα (6 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Γ’ Λυκείου

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 60 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (6 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Μηνιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

35€ / μήνα

300€ / έτος (385€)

Θεματολογία: 60 Θέματα (1 ή 2 κάθε εβδομάδα) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 120 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

50€ / μήνα

450€ / έτος (550€)

Θεματολογία: 60 Θέματα (1 ή 2 κάθε εβδομάδα) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα

Θεωρία: 120 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 60 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (4-6 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα είναι διαφορετικά ανά τάξη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Θέματα άλλης τάξης από αυτήν που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας, μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή να αγοράσετε την Πλήρη Συνδρομή.
 3. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Ετήσιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

ΠΛΗΡΕΣ

ΠΛΗΡΕΣ + ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

44 Εβδομάδες

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

50€ / μήνα (για 12 Θέματα)

80€ / μήνα (για 12 Θέματα)

450€ / έτος (550€) (για 112 Θέματα)

720€ / έτος (880€) (για 112 Θέματα)

Θεματολογία: 112 Θέματα (12 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα (όλων των τάξεων)

Θεματολογία: 112 Θέματα (12 ανά μήνα) με ανάλυση, ερωτήσεις κατανόησης, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα (όλων των τάξεων)

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Θεωρία: 80 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής (όλων των τάξεων)

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 10 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής (όλων των τάξεων)

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 112 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (12 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Μηνιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.

ΠΛΗΡΕΣ

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

50€ / μήνα

450€ / έτος (550€)

Θεματολογία: 112 Θέματα (3 κάθε εβδομάδα) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα (όλων των τάξεων)

Θεωρία: 120 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 30 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής (όλων των τάξεων)

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

ΠΛΗΡΕΣ + ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

44 Εβδομάδες

11 Μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024)

80€ / μήνα

720€ / έτος (880€)

Θεματολογία: 112 Θέματα (3 κάθε εβδομάδα) με ανάλυση, απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα (όλων των τάξεων)

Θεωρία: 120 Μαθήματα με παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής

Μεθοδολογία Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 15 Μαθήματα με παραδείγματα

Λογοτεχνία: 30 Μαθήματα Θεωρίας Λογοτεχνίας και 30 Κείμενα με απαντήσεις και ασκήσεις κατανόησης και εφαρμογής (όλων των τάξεων)

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση Τράπεζας Θεμάτων Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Ανάλυση προηγουμένων Θεμάτων Πανελλαδικών (Νέο σύστημα 2020-2023)

Live Chat: Απευθείας ερωτήσεις σε ό,τι χρειάζεσαι

Εξατομικευμένη Αξιολόγηση: Έως 112 Διορθώσεις και Αξιολογήσεις των διαγωνισμάτων της Θεματολογίας (12 κάθε μήνα)

Παρατηρήσεις:

 1. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια ενός έτους και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων λήγει τις 30/07/2024.
 2. Τα Θέματα ανεβαίνουν κάθε μήνα με συγκεκριμένη σειρά που μπορείτε να βρείτε στο Ετήσιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Θεμάτων στην αρχική μας σελίδα.
error: Content is protected !!
X