Preaload Image

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΦΟΙΤΗΣΗ

Με τη συμφωνία της συνεργασίας μας χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριο υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη μαζί με την αίτηση είναι η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης.

Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων.

Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, τα μαθήματα που διενεργούνται στο φροντιστήριο. Η σωστή προετοιμασία και η επιτυχία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν οι μαθητές προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ

Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς ανακοινώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων της προσεχούς περιόδου. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται απαρέγκλιτα, καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.
Τα τμήματα στο φροντιστήριο είναι ολιγομελή. Στην περίπτωση που συγκροτηθεί ιδιαίτερα ολιγομελές τμήμα (1 έως 3 μαθητές) ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών, αφού η σχετική εκπαιδευτική ομοιογένεια βελτιστοποιεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός του τρέχοντος μήνα. Στις εθνικές εορτές και στις επίσημες σχολικές αργίες το φροντιστήριο παραμένει κλειστό και δεν γίνεται μάθημα. Στις γιορτές των Χριστουγέννων το φροντιστήριο κλείνει για δέκα ημέρες ενώ στις γιορτές του Πάσχα περίπου έξι ημέρες.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις καθορισμένες ώρες μαθημάτων. Η συμπεριφορά τους στις αίθουσες και στους κοινόχρηστους χώρους του φροντιστηρίου πρέπει να είναι κόσμια. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Γραμματείας, αλλιώς θα επιχειρείται κάθε φορά η επικοινωνία με τους γονείς για την αναφορά της απουσίας.
Γενικά, θεωρούμε πως μόνο μέσα σε ένα άρτιο περιβάλλον μπορεί η εκπαιδευτική διεργασία να υλοποιηθεί. Άρα, εκπαιδευτικοί και μαθητές οφείλουν να κατακτήσουν υψηλό επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων που θα βασίζονται στην εκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να καλλιεργηθεί η δυναμική της ομάδας και να επιτευχθούν τα πολυπόθητα αποτελέσματα για τον καθένα ξεχωριστά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατά την εγγραφή στο φροντιστήριο γίνεται συμφωνία για τα μαθήματα με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ώστε ο γονέας να έχει επίβλεψη και δίδεται σε κάθε μαθητή μια καρτέλα διδάκτρων, την οποία πρέπει να προσκομίζουν οι μαθητές ή οι γονείς κατά την πληρωμή. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 10ης κάθε μήνα. Στην περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη γραμματεία.
Το πρόγραμμα σπουδών στο φροντιστήριο εκτείνεται από το Σεπτέμβριο έως και το Μάιο (9 μήνες δίδακτρα) και όσο χρειαστεί να γίνουν μαθήματα, ανάλογα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται κάθε χρονιά από το Υπουργείο Παιδείας. Τα θερινά μαθήματα προετοιμασίας της Γ’ Λυκείου διαρκούν 1,5 μήνα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς ανακοινώνεται το πρόγραμμα διαγωνισμάτων, το οποίο παραδίδεται σε γονείς και μαθητές, ενώ παράλληλα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου. Τα διαγωνίσματα διεξάγονται το
Σαββατοκύριακο, εκτός ωρών διδασκαλίας. Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται υποχρεωτική, γιατί μόνο έτσι αποκτούν σημαντική εμπειρία και αφετέρου γιατί αξιολογείται η εκπαιδευτική τους πορεία με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στο φροντιστήριο πέρα από την παροχή εξειδικευμένης Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με την ARISTON PSYCHOMETRICS, είμαστε πάντα πρόθυμοι να συμβουλεύσουμε το κάθε μαθητή από την αρχή της φοίτησης του έως και τη κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.
Ο κ. Ελευθέριος Τζουμέρκας προσωπικά είναι δίπλα σε κάθε μαθητή από τη στιγμή της εγγραφής του έως τη σημαντική στιγμή της επιτυχίας στην πρώτη σχολή της επιλογής του.
Παράλληλα, σε αυτό το πλαίσιο διενεργούνται σεμινάρια και εκπονούνται προγράμματα συμβουλευτικής, ώστε οι μαθητές να είναι σίγουροι γι’ αυτό που θέλουν.